Connection has lost...
Ben je millennial? Bezoek The ME Company
Coaching voor werkgevers van 20- en 30ers

Coach: Claudia Hettinga


Wat zie je als de grootste uitdaging in het werken met jonge generaties voor hun werkgevers/leidinggevenden?


We zien de afgelopen jaren steeds meer generaties met elkaar samenwerken op de werkvloer en in teams. Niks nieuws zou je zeggen. Nou…toch wel! Mensen worden ouder, werken langer door en willen daar iets mee bereiken op verschillende momenten in hun leven. Uit recent onderzoek komt naar voren dat elke generatie zo met haar eigen verwachtingen, overtuigingen en ervaringen de loopbaan begint en daar vanuit een “generatiegebonden” idee naar kijkt.

De grootste uitdaging voor de manager van nu is om de nieuwe, jonge generatie aan de organisatie gebonden te houden en aan te sturen op een manier die afwijkt van wat ze zelf meestal gewend zijn. En waarbij de wensen en verwachtingen van de nieuwe medewerkers vaak schuren met de huidige grenzen en mogelijkheden binnen de organisatie. De grootste uitdaging zit in dit spanningsveld en het vinden van oplossingen hiervoor, zonder afbreuk te doen aan elkaar en de organisatie.

Wat is jouw affiniteit met dit thema?


Hoe verhouden mens en organisatie zich tot elkaar? Hoe kunnen collega’s elkaar makkelijker vinden, met plezier en in het belang van de organisatie, waarbij meer gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis en kunde? Eigenlijk merkte ik gedurende mijn studie orthopedagogiek, bijbaantjes en stages al dat hier mijn fascinatie ligt. Op dit vlak heb ik me dan ook gedurende mijn loopbaan verder ontwikkeld.

De afgelopen jaren kwamen daar steeds vaker concrete vragen bij van leidinggevenden die aanliepen tegen het aansturen van de nieuwe generatie op de werkvloer, de twintigers en dertigers, waarbij de verwachtingen en de mogelijkheden met elkaar botsten. Dat is reden geweest om me met veel plezier aan te sluiten bij the ME Company en hierin samen op te gaan met Manou. Het vormde voor mij een verdieping en concretisering in de verhouding tussen mens en organisatie.

Mijn ervaring als coach van millennials, hun struggles die ik hierbij tegenkom en de vragen en knelpunten waarmee de leidinggevenden kampen, komen hier samen.

Wat is jouw bijdrage/ambitie in het oplossen van deze uitdaging?


Ik ben gedreven en gepassioneerd in het vinden van een prettige gezamenlijkheid tussen de vraagstukken en frustraties die de leidinggevende ervaart en de onzekerheid en verwachtingen van de millennial. Ik krijg vaak te horen dat ik snel veiligheid en een zekere lichtvoetigheid creëer, waardoor lastige onderwerpen makkelijker bespreekbaar worden. Zonder mening bevraag ik vanuit nieuwsgierigheid en interesse, met als ultiem doel om (meer) tot verbinding te komen en hierbij met onderling respect recht te doen aan elkaar. Hierbij streef ik naar een omgeving waarbij wederzijdse verwachtingen, mogelijkheden en grenzen duidelijk zijn of makkelijk bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Hierdoor wordt begrip en werkplezier in het samen werken vergroot.

Elk team stelt zijn eigen vragen. Daarom zoek ik altijd naar een aanpak die recht doet aan de eigenheid van die vragen en zet ik zowel mijn ervaring als manager/consultant als mijn ervaring als coach in.

LinkedIn


Bezoek mijn LinkedIn profiel

Claudia Hettinga coacht twintigers en dertigers in Amsterdam bij hun loopbaan en dertigersdilemma

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laten we vrijblijvend kennismaken!